Autorský zákon - po novelizaci od 5.1.2023

Copyright Act - after amendment from January 5, 2023
Typ akce
jiný typ (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
knihovny muzeí a galerií

Charakteristika/anotace akce nebo program

KAPACITA NAPLNĚNA - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

Cílem semináře je seznámit účastníky se zatím poslední novelou autorského zákona č. 429/2022 Sb., účinnou od 5. ledna 2023. Novela implementovala dvě směrnice týkající se autorského práva z roku 2019 a přinesla řadu změn týkajících se zejména digitálních platforem, vydavatelů periodik, ale také knihoven, muzeí a galerií.

The aim of the seminar is to introduce the participants to the most recent amendment to the Copyright Act No. 429/2022 Coll., effective from January 5, 2023. The amendment implemented two copyright directives from 2019 and brought a number of changes relating in particular to digital platforms, periodical publishers, but also libraries, museums and galleries.

Dodavatel/ lektor: JUDr. Adéla Faladová https://www.aliaves.cz

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

Termín

5. 12. 2023 09:00 – 5. 12. 2023 15:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
online
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Wu2N4

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
minimálně 30

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy