Práce s publikem - proměny publika, veřejný prostor

Working with the audience - changes in the audience, public space

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Vztah k publiku není jen otázkou marketingu. Dobře nastavená práce s cílovými skupinami by se měla promítnout do všech oddělení kulturních organizací. Znáte potřeby a zájmy vašeho diváka, čtenáře nebo návštěvníka?

The relationship with the audience is not only a matter of marketing. All departments of cultural organizations should demonstrate well-designed work with target audiences. Do you understand the wants and preferences of your reader, viewer, or visitor?

Dodavatel/ lektor (lecturer): Eva Žáková https://akademie.idu.cz/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

20. 3. 2024 09:00 – 20. 3. 2024 15:30
Místo konání akce

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1 Česko
Česko

Bližší určení místa
učebna č. 145
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
35

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy