Využití digitalizovaného kulturního dědictví

Application of digital cultural heritage

Charakteristika/anotace akce nebo program

Kulturní dědictví uložené v digitálních knihovnách a archivech pro potřeby neformálního vzdělávání a celoživotního učení v paměťových institucích za pomocí aplikací a online nástrojů (např. Twine), příp. jak založit digitalizační pracoviště, jak pracovat s digitálními dokumenty, digitální etiketa apod.

With the aid of applications and online tools (like Twine), cultural heritage preserved in digital libraries and archives can be used for the purposes of informal education and lifelong learning in memory institutions. Other uses for this cultural heritage include teaching people how to digitise their workspaces and how to handle digital documents and digital etiquette.

 

Dodavatel/ lektor (lecturer): EXON https://www.exon.cz/

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

17. 10. 2024 08:00 – 17. 10. 2024 14:30
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
online
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
minimálně 30

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy