Tvůrčí videa

Členky Klubu tvořivých knihovníků pro vás připravují seriál tvůrčích videí, které vás mohou inspirovat k tvořivé činnosti. Můžete si nacvičit, co byste později mohli využít i v knihovnách.

Videa pocházejí z dílny Magdalény Kupkové a Alexandry Frajové z Městské knihovny Jihlava.

Váza ze sklenice zdobené ubrouskovou technikou

Malování sáčku na bylinky

Šitý sešitek

Drátovaná mandala