Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 (23. ročník)

23. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě se uskutečnil ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2022 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4.

Konferenci uspořádaly Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní knihovna ČR a Národní archiv.

Aktuálně

Nejlepší příspěvky

Prezentace

Videa

Fotografie

Program

Moderovali Vít Richter a Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR.

30. listopadu

První blok (9:00–10:30)

 • Zahájení – úvodní slovo
  Eva Drašarová, Národní archiv
 • Digitalizace kulturního a kreativního sektoru v rámci Národního plánu obnovy – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I. pro rok 2023, dotační program v rámci Národního plánu obnovy
  Eva Teuerová, Eržika Kubínová, Martina Jamborová, Ministerstvo kultury ČR
 • Digitalizace kulturního a kreativního sektoru v rámci Národního plánu obnovy – Další rozvoj digitalizace v oblasti knihoven
  Petra Miturová, Ministerstvo kultury ČR
 • Národní strategie digitalizace novodobých knihovních fondů
  Michaela Bežová, Národní knihovna ČR
 • Kramerius, ProArc, ARCLib – aktuální stav vývoje open source ekosystému pro digitalizaci a digitální obsah (nejen) v knihovnách
  Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i.

Přestávka (10:30–10:50)

Druhý blok (10:50–12:30)

 • ČT vstupuje do roku 70. výročí, archivářský příspěvek
  Petr Vojta, Daniel Růžička, Spisový archiv České televize
 • Digitální restaurování barev rané barevné fotografie
  Linda Kimrová, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
 • ARL v archivech, archivy v ARL
  Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s.r.o.
 • Automaty a lidé aneb digitalizace administrativy v Národním filmovém archivu
  Martina Šťastná, Národní filmový archiv
 • Digitalizační linka od A do Z za využití moderních softwarových řešení na bázi AI
  Jan Valenta, EXON s.r.o.

Polední přestávka (12:30–13:00)

Třetí blok (13:00–14:40)

 • Tvorba 3D modelů pomocí fotogrammetrie na příkladech vybraných typářů
  Klára Rybenská, Barbora Borůvková, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
 • Využití 3D animace v edukativních aplikacích pro muzea
  Matěj Rejnoch, Tasty Air s.r.o.
 • Trojrozměrná vizualizace zaniklé zvonice v prostoru hospitalu Kuks
  Tomáš Pechánek, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivnictví
 • MemoGIS Praha. Dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace
  Aneta Plzáková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 • Databáze Industriální topografie vytyčuje cesty nejen za poznáním
  Jan Červinka, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT; Městská knihovna Nymburk

Přestávka (14:40–15:00)

Čtvrtý blok (15:00–16:40)

 • Čína ve třech rozměrech: nejstarší fotografie z Číny v Náprstkově muzeu
  Jan Šejbl, Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
 • Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020
  Lenka Pokorná Korytarová, Jindra Pavelková, Moravská zemská knihovna v Brně
 • Archiv, který nebyl
  Iva Horová, Národní technická knihovna
 • Digitální studovna Ministerstva obrany ČR. Systém Kramerius jako nástroj na efektivní zpřístupňování nejen knihovních, ale i archivních a muzejních dokumentů
  Marek Fišer, Tomáš Kykal, Vojenský historický ústav Praha
 • Co nám ještě chybí, abychom se v životě neobešli bez krameriovských digitálních knihoven?
  Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

1. prosince

První blok (9:00–10:40)

 • Archivace českých účtů sociální sítě Twitter
  Martin Rechtorik, Národní archiv
 • Archivace dat ve webovém archivu a možnosti jejich využití. Nové výstupy výzkumného projektu
  Marie Haškovcová, Národní knihovna ČR
 • Archivace prostorových dat
  Pavlína Nimrichtrová, Národní archiv
 • Česká sportovní fotografie v Multimediální knihovně Českého olympijského výboru
  Petr Kliment, Český olympijský výbor
 • Manuscriptorium 4: nové funkce a zvýšení uživatelského komfortu
  Anna Pavlíková, Manuscriptorium, Národní knihovna ČR

Přestávka (10:40–11:00)

Druhý blok (11:00–12:40)

 • Inventarizace zámeckého fondu prostředky systému Tritius aneb rozšíření modulu revize pro potřeby NPÚ
  Jiří Šilha, Tritius Solutions a.s., Pavel Hájek, Národní památkový ústav
 • Organizace digitalizace sbírkových předmětů v muzeích a galeriích
  Jana Macháčková, Axiell s.r.o.
 • Katalogizace mapových děl s pomocí Mapseries
  Miloš Pacek, Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
 • Projekt Jarmočné a púťové tlače v Univerzitnej knižnici v Bratislave
  Bronislava Navarová, Lívia Kurucová, Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Tištěné dědictví Pardubického kraje
  Barbora Horáková, Krajská knihovna v Pardubicích

Polední přestávka (12:40–13:10)

Třetí blok (13:10–14:30)

 • Knižnice pre Slovensko (nielen o digitálnom vzdelávaní)
  Dávid Baranko, Eva Kalužáková, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, FabLab
 • Humanitní vědy dokořán: projekt využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání
  Pavlína Mazáčová, Michal Černý, Jan Vokřál, Kristýna Kalmárová, Monika Martonová, Petr Škyřík a Jan Štěpánek, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra informačních studií a knihovnictví
 • Ochrana osobních údajů a osobnostních práv v českých archivech. Sběr dat ve veřejných archivech ČR v roce 2020 ve vytipovaných archivních souborech a jejich analýza
  Karolína Šimůnková, Národní archiv
 • Digitalia MUNI ARTS – více než digitální knihovna. Výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a systém Islandora
  Josef Schwarz, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, LINDAT/CLARIAH–CZ, Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, LINDAT/CLARIAH–CZ

Přestávka (14:30–14:50)

Čtvrtý blok (14:50–16:10)

 • Videoarchiv Národního filmového archivu
  Michal Klodner, Matěj Strnad, Národní filmový archiv
 • Novela autorského zákona a díla nedostupná na trhu
  Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR
 • Otevírání dat v Národní knihovně ČR v roce 2022
  Lenka Maixnerová, Linda Jansová, Petra Šťastná, Národní knihovna ČR
 • Digitalizace fotoarchivu ČTK – case study meziinstitucionální spolupráce
  Petr Kukač, Národní knihovna ČR
 • Jak předcházet informačním ztrátám v kulturních institucích způsobených neočekávatelnými krizemi
  Eva Vele, Wikimedia ČR

Ukončení konference (16:10–16:20)

Upoutávka na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022

Odborný garant

PhDr. Vít Richter
Mgr. Tomáš Foltýn

Kontaktní osoba

PhDr. Vít Richter