Exkurze do Muzikologické knihovny ÚDU AV ČR

Typ akce
exkurze
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Odborná exkurze do Muzikologické knihovny Ústavu dějin umění AV ČR pořádaná pro členy pražské organizace SKIP.

Muzikologická knihovna a bibliografie funguje jako základní knihovna se specializovaným fondem pro pracovníky ústavu a odbornou veřejnost. Shromažďuje v úplnosti aktuální tuzemskou monografickou i časopiseckou produkci pro obor hudební věda a aktivně doplňuje publikace starší. Zahraniční publikace jsou doplňovány v souvislosti s aktuálně řešenými badatelskými úkoly. Souběžně s fondem knižním a časopiseckým je výběrově doplňován i fond hudebnin a fond zvukových nosičů. Knihovna aktuálně disponuje cca 36 000 knihovními jednotkami.

Termín

7. 9. 2022 15:00 – 7. 9. 2022 16:00
Místo konání akce

Puškinovo náměstí 9
Praha 9
Česko

Kraj
Praha
Registrace na akci

Přihlášky posílejte na e-mail: vladana.pillerova@nkp.cz

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Pořadatel
Kontaktní osoba
Vladan Pillerová
E-mail