Exkurze v Knihovně Národního muzea

Typ akce
exkurze
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Exkurze bude zahrnovat návštěvu studovny, kanceláří a historického depozitáře v Historické budově NM. Naváže tak na návštěvu pražské SKIP z roku 2019, kdy jsme měli možnost prohlédnout si nově zrekonstruované prostory knihovny ještě před vybavením mobiliářem a před nastěhováním pracovníků a knihovního fondu. Knihovna Národního muzea sídlila od roku 1891 do roku 2011 v Historické budově NM, nyní je zčásti umístěna také v Nové budově NM. Od září 2019 se do Historické budovy NM vrátila tato tři oddělení: oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení zámeckých knihoven a oddělení služeb. Knihovní fondy oddělení základní knihovny a sbírky oddělení rukopisů a starých tisků jsou od roku 2020 nově uloženy v depozitářích v Historické budově NM. Další fondy a sbírky jsou trvale uloženy v Ústředním depozitáři NM v Terezíně.

Termín

27. 4. 2023 14:30 – 27. 4. 2023 16:30
Místo konání akce

Národní muzeum
Václavské náměstí 1700/68
11000 Praha 1
Česko

Kraj
Praha
Registrace na akci

Přihlášky na e-mail: vladana.pillerova@nkp.cz

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25
Pořadatel
Kontaktní osoba
Vladana Pillerová
E-mail
Telefon
+420 731 168 463