Hrátky s pamětí

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
jiné (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Realizací projektu je uspořádání celostátního setkání pracovníků knihoven, kteří připravují aktivizační programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. Programy mají základ ve zpracování dat a informací ze všech oblastí lidského života.

Knihovny jsou ideálním prostorem pro realizaci aktivit neformálního vzdělávání, mezi které patří i trénování paměti. Realizace podobných projektů napomáhá k postupné transformaci knihoven z míst výpůjčních na místa vzdělávací, kulturní a komunitní.

Seminář je rozdělen do dvou bloků. První, pondělní blok bude veden odborníky z různých oblastí (sociální služby, vzdělávání, osobní rozvoj).

Druhý, úterní blok bude sestaven z celkem 7 příspěvků z řad samotných účastníků a tato část semináře bude využitá jako sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe zejména v práci se seniory, kteří tvoří nejpočetnější skupinu účastníků kurzů trénování paměti.

Pro držitele certifikátů trenéra paměti I.–III. stupně z řad knihovníků je seminář zároveň formou kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a účast na něm je ohodnocena na základě vnitřního kreditního systému.

Termín

20. 9. 2021 12:00 – 21. 9. 2021 12:00
Místo konání akce

Ratíškovice
Česko

Kraj
Jihomoravský kraj
Účastnický poplatek
300 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Snížený poplatek platí pro
pro členy SKIP
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
40

Poznámka

Určeno pro knihovníky - trenéry paměti, případně pro zájemce z dalších knihoven, kde uvažují o vlastním trenérovi paměti.

Kontaktní osoba
Mgr. Zdeněk Gloz
E-mail
Telefon
+420 606 320 786