Mladý SKIP - setkej se s námi!

Typ akce
setkání s Mladým SKIPem

Charakteristika/anotace akce nebo program

Chcete nás poznat? Máte nějaké otázky? Jaký je vlastně záměr naší sekce? 

Připojte se k našim online setkání na ZOOMU https://cesnet.zoom.us/j/9833670952?pwd=UUozdjlKUE9RMnNyRVNTRTl0SSt0QT09

 

Termín

13. 12. 2022 19:00 – 13. 12. 2022 20:00
Místo konání akce

Česko

Bližší určení místa
online akce
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Kontaktní osoba
Mgr. Michaela Mrázová
E-mail