Obrázky z internetu a autorské právo

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Anotace:

Webinář bude zaměřen na autorskoprávní otázky týkající se využívání obrázků (např. fotografií) z internetu. Pozornost bude věnována mj. licencím Creative Commons, zdrojům obrázků s těmito licencemi, ale také výjimkám z autorského zákona, které je možné uplatnit v praxi knihoven v ČR (např. ve vztahu k obálkám knih). Na webináři zazní odpovědi na konkrétní otázky z praxe a prostřednictvím online kvízu si účastníci webináře budou moci ověřit znalosti získané na webináři.

Předběžný program:

9:00–9:05

Úvodní slovo
Linda Jansová (Národní knihovna ČR)
9:05–9:30

Obrázky zadarmo? Wikimedia Commons a svobodné licence
Pavel Bednařík (Wikimedia ČR)

9:30–9:50 Výjimky z autorského zákona v praxi knihoven
Vít Richter (Národní knihovna ČR)
9:50–10:30

Odpovědi na otázky z praxe
Pavel Bednařík a Vlastimil Slovák (Wikimedia ČR)
Vít Richter (Národní knihovna ČR)

10:30–10:45 Kvíz pro účastníky
10:45–11:00 Závěrečná diskuse

Událost na Facebooku

Tip: Podívejte se na přehled Služby knihoven a autorský zákon přehledně na portálu Informace pro knihovny.

Termín

28. 5. 2024 09:00 – 28. 5. 2024 11:00
Místo konání akce

Česko

Bližší určení místa
online (stream na https://www.youtube.com/skipcr)
Registrace na akci
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Kontaktní osoba
PhDr. Linda Jansová, Ph.D.
E-mail
Telefon
+420 606 725 835

Výstupy z akce

Akce bude nahrávána a nahrávka bude zpřístupněna na youtubovém kanálu SKIP.