Regionální valná hromada

Typ akce
valná hromada
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

SKIP, regionální organizace Plzeňského kraje zve srdečně všechny své členy na Regionální valnou hromadu SKIP, která se koná v úterý 22. března 2022 od 10:00 hod.  ve Vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Program:

Od 9:30 hod. prezence účastníků
10:00 hod. – přivítání, schválení programu VH

 • Volba návrhové, mandátové a volební komise
 • Zpráva o činnosti a hospodaření RV SKIP, zpráva dozorčí komise
 • Udělení ocenění knihovníkům Plzeňského regionu
 • Představení kandidátky členů RV SKIP, způsob provedení voleb
 • Volba členů regionálního výboru SKIP, dozorčí komise a předsedy RV SKIP
 • Volba členů VV SKIP a dozorčí komise VV SKIP
 • Přestávka na občerstvení
 • Projednání návrhu na předsedu VV SKIP
 • Diskuzní blok, Vystoupení zástupce VV SKIP s odborným programem
 • Prezentace výsledků voleb – volební komise
 • Usnesení a závěr

Pozn.: institucionální člen SKIP je na valné hromadě zastupován statutárním zástupcem nebo jím písemně pověřenou osobou. 

Z organizačních důvodů prosíme členy SKIP o informativní vyjádření k účasti pomocí formuláře: http://bit.ly/Valna-hromada-SKIP 

Těšíme se na společné setkání. 
 

 

Termín

22. 3. 2022 10:00 – 22. 3. 2022 13:00
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Česko

Bližší určení místa
Vzdělávací centrum Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
Kraj
Plzeňský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.