Regionální valná hromada SKIP 01 Praha 2024

Typ akce
valná hromada

Charakteristika/anotace akce nebo program

Program:

  1. Uvítání
  2. Přednesení programu regionální valné hromady
  3. Volba mandátové a návrhové komise
  4. Představení a schválení výroční zprávy SKIP 01 za rok 2023
  5. Informace o hospodaření za rok 2023
  6. Ingrid Hronovská – zpráva regionální dozorčí komise o hospodaření SKIP 01 za rok 2023
  7. Informace o plánu činností SKIP 01 na rok 2024
  8. Představení rámcového rozpočtu SKIP 01 na rok 2024
  9. Diskuze
  10. Přednáška Mgr. Michaely Mrázové (Národní knihovna ČR) a Mgr. Pavlíny Kolínové (Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) Mladý SKIP se představuje

Podklady k jednání:

Pokud se zúčastníte regionální valné hromady, získáte voucher na volný vstup na veletrh Svět knihy Praha 2024, který proběhne ve dnech 23. až 26. 5. 2024.

Termín

17. 4. 2024 15:30 – 17. 4. 2024 17:00
Místo konání akce

Národní knihovna ČR
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
vstup u kovového stromu, 1. patro, místnost č. 136
Kraj
Praha
Registrace na akci

bez registrace

Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Pořadatel

Poznámka

Účastník uděluje pořadatelům semináře souhlas s bezúplatným pořizováním zvukového a obrazového záznamu v průběhu akce, souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, na sociálních sítích, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti pořadatelů.

Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Maixnerová
E-mail
Telefon
+420 770 197 300

Výstupy z akce