Setkání Klubka SKIP 10

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
městské a místní knihovny

Charakteristika/anotace akce nebo program

Téma setkání
Psychologie a psychoterapie dětí a mladistvých
Pomoc a podpora dětem a mladistvým se závislostním chováním.

Hosté
MUDr. Michal Raszka, PhD. - psychoterapeut, psychiatr, lektor
Markéta Slivková - terapeutka v Terapeutickém centru Renarkon o.p.s.
Jan Horák - terapeut v terapeutické skupině Exit

Harmonogram
9.00 - 9.30 prezence
9.30 - 12.30 odborná část programu
12.30 - 13.00 pauza
13.00 -14.30 organizační záležitosti Klubka, sdílení, tipy na knihy

Akce se řídí platnými protiepidemickými opatřeními. Účastník akce prokazuje:
• prodělání laboratorně potvrzeno onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

 

Termín

16. 2. 2022 09:00 – 16. 2. 2022 14:30
Místo konání akce

Knihovna města Ostravy
28. října 2
Ostrava
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Česko

Bližší určení místa
sál American Corner
Kraj
Moravskoslezský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

V případě zhoršení podmínek se počítá s variantou online.

Kontaktní osoba
Marika Zadembská
E-mail
Telefon
+420 775 722 394