Setkání knihovnických seniorů regionu SKIP10

Typ akce
setkání
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
jiné (uveďte v poznámce)

Charakteristika/anotace akce nebo program

Srdečně zveme na setkání knihovnických seniorů regionu SKIP 10 - Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Termín

21. 9. 2022 10:00 – 21. 9. 2022 16:00
Místo konání akce

Knihovna města Olomouce
nám. Republiky 1
779 00 Olomouc
Česko

Kraj
Olomoucký kraj
Registrace na akci

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 31. 8. 2022 jednou z možností: e-mailem na udzkf@kmol.cz, tel. na 585 545 111 nebo písemně na adresu knihovny.

Pozvánka

Termín pro přihlášky k účasti
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

Na setkání zveme také další bývalé knihovníky/knihovnice (nečleny SKIP).

Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Prucková
E-mail
Telefon
+420 585 545 111