Výroční zasedání ČNS IAML a seminář Hudební skladatelé a Brno ve 20. století

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
hudební oddělení
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Pedagogové Ústavu hudební vědy FF MU, prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.; doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.; kurátor sbírek Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. aj., představí knihovníkům a odborné veřejnosti hudební život Brna ve 20. století. Pozornost zaměříme především na život a dílo skladatelů spjatých s Brnem 2. poloviny 20. století (J. Novák, J. Klusák, J. Berg, M. Ištvan a A. Piňos). Účastníci semináře navštíví také Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, kde se seznámí s životem a dílem dvojice významných brněnských skladatelských osobností 1. poloviny 20. století Pavla Haase (1899–1944) a Vítězslavy Kaprálové (1915–1940). Součástí bude také prezentace písemných pramenů k jejich životu a dílu, uložených v muzejních sbírkách. Tyto poznatky interdisciplinárního rázu poslouží nejen k dalšímu vzdělání samotných hudebních knihovníků, ale též jako inspirace k obohacení jimi spravovaných fondů. Součástí semináře bude rovněž výroční zasedání výboru ČNS IAML.

Termín

15. 9. 2021 09:00 – 16. 9. 2021 15:00
Místo konání akce

Knihovna Jiřího Mahena
Kobližná 4
602 00 Brno
Česko

Kraj
Jihomoravský kraj
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
200 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Snížený poplatek platí pro
pro členy SKIP
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Kontaktní osoba
Mgr. Jitka Málková
E-mail
Telefon
+420 542 532 170