Zájezd do Boleslawce

Typ akce
zájezd

Charakteristika/anotace akce nebo program

Navštívíme Boleslawiec, polské město keramiky Boleslawiec, a podle časových možností bude program obohacen o návštěvu krásného města Lehnice.

Město Boleslawiec s více než 40 tisíci obyvateli, které leží v Dolnoslezském vojvodství, je atraktivní svou historií, kulturou i různými možnostmi sportovního vyžití. Co byste při návštěvě tohoto města měli určitě navštívit, je muzeum keramiky, které navazuje na místní tradici výroby keramiky. Aktivní odpočinek si pak můžete dopřát v místních termálních lázních nebo bazénu.

Z památek a jiných historických artefaktů doporučujeme prohlídku historického centra města, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše nebo třeba klášterní dům alžbětinek z roku 1907.

Město, jehož název by se dal přeložit jako Boleslav, je proslulé výrobou řemeslné keramiky. V tomto dolnoslezském městě se keramika vyrábí od 19. století a do dnešní doby neztratila svůj tradiční půvab. Historie výroby keramiky sahá až do středověku. V 15. století se zde vyráběla kameninová keramika pokrytá hnědými a žlutými olověnými glazurami. Tehdy se výrobou zabývalo pět dílen, které později roku 1511 založily cech a mohly udržovat monopol na výrobu keramiky v regionu. K rozvoji výroby došlo v 18. století. Tehdy se město stalo součástí Pruska. Pruská vláda se o výrobu keramiky začala zajímat a nedlouho na to se začali do města sjíždět hrnčíři z Francie, Saska či Bavorska. V této době se stal populárním výrobkem zdejších dílen šálek a konvice na kávu. Tehdy se totiž tento nový vynález stal populárním mezi vyššími vrstvami. V 19. století zase věhlas místní keramiky podpořila výroba ve stylu biedermeier. V tomto období ve městě Boleslawiec vznikla i škola na výchovu řemeslníků a umělců v tomto oboru. Čím je tato keramika typická hned na první pohled je její modře zbarvený dekor. Ten se tvoří z oxidu kobaltu. Nanáší se přímo na keramiku a teprve s tímto nátěrem je výrobek glazován. Díky tomu je barva odolná a vyhovuje dennímu použití. Běžně se vyskytují motivy květin, někdy jsou ornamenty inspirovány dalšími motivy, například anděly či jeleny. Tyto motivy pocházejí z doby secese přelomu 19. a 20. století. Tradiční je i hnědé zbarvení keramiky, se kterým se také můžeme setkat, a nesla jí keramika dříve.

Ve městě působí dodnes několik tradičních manufaktur (viz např. https://manufakturawboleslawcu.com/ nebo https://ceramiczna-przygoda.pl/live-museum-of-pottery/) zabývajících se výrobou keramiky. Pokud se chcete dozvědět více o výrobě keramiky, mnohé z nich nabízejí veřejnosti exkurze do výroby. Za plného provozu tak můžete pozorovat pracovníky plně ovládající své řemeslo a umělce v ateliérech tvořící krásný dekor.

Termín

8. 10. 2022 07:00 – 8. 10. 2022 22:00
Místo konání akce

Stanoviště autobusů před Fantovou kavárnou (historická budova Hlavního nádraží)
Wilsonova 300/8
110 00 Praha 2
Česko

Bližší určení místa
(jedná se o místo srazu)
Kraj
Praha
Registrace na akci

Přihlášky zasílejte na adresu roman.giebisch@nkp.cz.

Účastnický poplatek
700 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Pořadatel

Poznámka

Storno poplatek při odhlášení je 700 Kč. V případě zrušení zájezdu vám bude poplatek vrácen na účet.

Kontaktní osoba
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
E-mail
Telefon
+420 739 614 027

Výstupy z akce