Bc. Eva Kalendová

dříve Oddělení vědeckých informací Policejní akademie ČR