Anděla Tomanová

Datum udělení

Cena udělena za rok

2004

Nominační text

Anděla Tomanová
Anděla Tomanová

Anděla Tomanová patří k výrazným knihovnickým osobnostem oblasti Vysočiny. Po absolvování Střední knihovnické školy v Praze nastoupila jako metodička v Městské knihovně v Pacově. Zde působila do roku 1964, kdy odešla na mateřskou dovolenou. V knihovnické práci pokračovala od roku 1967 jako vedoucí Městské knihovny v Humpolci. V roce 1984 přešla do funkce ředitelky Okresní (po delimitaci - vedoucí MěK) knihovny v Pelhřimově. Setrvala zde až do roku 1999, kdy odešla do důchodu.

Po celý život se zasazovala o rozvoj veřejného knihovnictví na okrese Pelhřimov. Od roku 1990 je členkou jihočeské regionální odbočky SKIP a patří k jejím významným oporám. Byla aktivní členkou Sekce veřejných knihoven SKIP. Již několik let působí jako členka regionální komise soutěže "Vesnice roku" v kraji Vysočina. Každoročně vyšívá stuhu udělovanou vítězné knihovně v celostátní soutěži "Knihovna roku" a stejně tak i pro vítěznou jihočeskou knihovnu.

Vedle práce profesionální knihovnice vede již od roku 1987 místní knihovnu v místě svého bydliště a je tedy i knihovnicí dobrovolnou. Tuto malou venkovskou knihovnu přeměnila na skutečné kulturní a informační centrum obce. V listopadu 2003 získala Místní knihovna v Želivu titul "Knihovna Vysočiny". Ve své obci Anděla vydává "Želivské ozvěny", je pořádajícím členem Masopustu, Pohádkového lesa pro děti a Nočního lesa pro dospělé. Po několikáté volební období je také členkou obecního zastupitelstva.

Díky jejímu poctivému přístupu získala naše společnost řadu dobrých knihovníků a knihovny věrné a spokojené čtenáře, kteří se do knihovny vždy rádi a s důvěrou vracejí.

Datum narození

Datum úmrtí