Výroční zpráva Klubu dětských knihoven za rok 2022

Nově je k dispozici výroční zpráva Klubu dětských knihoven SKIP za loňský rok. Dočtete se v ní mj. o hlavních projektech, jejichž realizaci Klub dětských knihoven zajišťuje, ale také např. o personálních změnách v klubu, ke kterým došlo v roce 2022.