Skupina pro komunitní aktivity

Hlavní cíle skupiny:

 • prosazovat a propagovat význam komunitních knihoven ve společnosti;
 • podporovat a iniciovat komunitní roli knihoven v jejich každodenní činnosti;
 • přispívat k metodickému posílení a legislativnímu ukotvení komunitní role knihoven včetně profesního vzdělávání v této oblasti;
 • propojovat komunitní knihovny a přispět ke sdílení dobré praxe a vzájemnému předávání zkušeností;
 • zaměřovat se na témata související s komunitní funkcí knihoven (při zachování kvalitních knihovnických a informačních služeb):
  • partnerství a propojování;
  • podpora dobrého soužití v místě;
  • služby (kulturní, vzdělávací, sociální) reagující na potřeby a problémy všech skupin lidí v místě;
  • prostor pro aktivity různých skupin;
  • podíl na společném životě místa;
  • posilování vztahu k místu a znalost lokální historie;
  • občanská společnost a demokracie.