Skupina pro obecní knihovny

Hlavní cíle skupiny:

  • napomáhat rozvoji obecních knihoven, zejména minimalizovat rozdíly v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí,
  • chránit a prosazovat zájmy obecních knihoven v oblasti oborové legislativy,
  • zviditelňovat nejlepší obecní knihovny,
  • spolupracovat s Ministerstvem kultury ČR při soutěži Knihovna roku, a to především v kategorii "základní knihovna",
  • podle možností aktivně spolupracovat se Spolkem pro obnovu venkova, Sdružením místních samospráv, Svazem měst a obcí.