SKIP hledá svého 2000. člena!

Počet členů SKIP se nezadržitelně blíží k magickému číslu 2 000 členů. Naše členská základna se úspěšně rozrůstá, proto bychom chtěli v roce 2023 získat do našich řad dvoutisícího člena a tento mezník oslavit.

SKIP se podílí na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy, účastní se odborné přípravy specialistů a přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí, spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Benefity pro členy SKIP:

  1. Nabídka zahraničních stáží
  2. Profesní vzdělávání
  3. Nabídka komunitních aktivit
  4. Prosazování zájmů a lobbing
  5. Finanční zvýhodnění členů, ceny a odměny

Dvoutisící člen SKIP bude odměněn nezapomenutelným víkendem v Praze spojeným s kulturními a gastronomickými zážitky. Praha je staré město s bohatou historií, kde se moderní budovy ladně prolínají se starou architekturou a zvýrazňují tím kouzlo tohoto krásného města. Existuje mnoho míst, které byste v Praze měli vidět a se kterými dvoutisícího člena SKIP seznámí předseda SKIP osobně...

Neváhejte a staňte se naším členem!

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
předseda SKIP