Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny III: Čtenáři knihoven

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Webinář moderují Kateřina Nekolová, Ph.D., Mgr. Helena Hubatková Selucká

8.30-10.00 Cesta čtenáře do knihovny: Praktické postupy, příklady a odkazy

Kateřina Nekolová, Ph.D., Mgr. Helena Hubatková Selucká

Sdílení praktických zkušeností, postupů, odkazů. Co mohou knihovny dělat, když se u nich objeví rodina prchající z Ukrajiny? Co když do knihovny cestu nenajdou? Na koho se mohu obrátit? A jaké změny je třeba v knihovně udělat? Lektorky se společně pokusí nabídnout knihovnám podporu v této nelehké situaci.

10.00-10.20 Přestávka

10.20-12.00 Následky prožitých traumat u dětí a dospělých

PhDr. Jana Zapletalová 

Vznik traumatu, faktory ovlivňující zvládání traumatických událostí, možnosti vyrovnávání se s traumatickými zážitky; specifika válečného traumatu.

 

 

 

Termín

28. 4. 2022 08:30 – 28. 4. 2022 12:00

Akce pokračuje ve dnech

4.5., 12.5., 26.5.
Místo konání akce

Česko

Bližší určení místa
Online (ZOOM)
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

 

Účast na webináři je bezplatná, náklady hradí SKIP.

V případě, že link neobdržíte, zkontrolujte si nevyžádanou poštu nebo kontaktujte organizátory.

Místnost v Zoomu bude otevřena od 8.20.

Záznamy z webinářů budou k dispozici na Youtube kanálu SKIP https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPdxTclz4UKr3YOzrukVKyZ4tsRpoCG1

 

Kontaktní osoba
Mg. Helena Hubatková Selucká, Kateřina Nekolová, Ph.D.
E-mail
Telefon
+420 778 704 677
+420 731 612 418

Výstupy z akce

Poznámky (zápis):

Prezentace: