Vyhlášení soutěže Městská knihovna roku 2024

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje 15. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR.

Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Městská knihovna roku 2024 – logo