Cena Pražský knihovník / Pražská knihovnice (2023)

Cena

Rok

2023

Za rok 2023 získala cenu knihovnice Jaroslava Štěrbová. Umělecký objekt pro vítěze zhotovila kolegyně Alena Balvínová Volková z Klubu tvořivých knihovníků.