Cena Pražský knihovník / Pražská knihovnice (2021)

Cena

Rok

2021

Za rok 2021 získala cenu kolegyně Květa Hartmanová. Umělecký objekt pro vítěze zhotovila kolegyně Alena Balvínová Volková z Klubu tvořivých knihovníků.