Fantastické knihovny

Hlavní cíle sekce:

  • organizovat žánrové vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost v ČR;
  • organizovat semináře, konference, workshopy a jiné společné akce zaměřené na fantastické žánry, včetně aktivit mezinárodních;
  • koordinovat tvorbu a spolupráci na žánrových aktivitách pro knihovny v ČR;
  • zlepšit přístup k informacím o fantastických žánrech;
  • vytvářet doporučení pro akvizitéry v knihovnách;
  • podporovat práci s mládeží s využitím žánrové literatury.