Ve Středočeském regionu působí Regionální klubko Střední Čechy a Regionální klubko Příbramsko, která jsou součástí Klubu dětských knihoven SKIP.

Informace o dosavadní činnosti klubek jsou k dispozici na starším webu SKIP (viz Středočeské Klubko a Klubko příbramské); nová prezentace na webu je v přípravě.

Kontakt:

Regionální klubko Příbramsko: Mgr. Kateřina Pechová
Regionální klubko Střední Čechy: Michaela Baštecká