Ocenění MARK Plzeňského kraje

 

Krajskou cenu MARK pro nejlepšího knihovníka do 35 let, kterou uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, získal za rok 2023 Martin Ouřada z Knihovny města Plzně.

Martin Ouřada jako dětský knihovník a lektor připravuje a provádí řadu besed a lekcí informační výchovy pro školy všech stupňů i dětskou veřejnost, a to na vysoké kvalitativní úrovni. Jeho programy jsou vždy aktuální, originální, interaktivní a zábavné. „Zvykl jsem si, že pilování knihovnické lekce je nekončící proces, a skoro každé živé opakování člově ka inspiruje v tom, jak ji aktualizovat nebo rozšířit,“ říká o své prá ci. O tom, že se mu to daří, svědčí děti, které se do knihovny vracejí a registrují se jako čtenáři.

Martin tak realizoval například pořad o bezpečném internetu nebo vedl projekty Knížka pro prvňáčka a Čtenářské pasy – Cestujeme s knihou, kde si s dětmi doslova hrál na cestu autobusem, židle v místnosti rozmístil jako sedadla ve vozidle, pouštěl zvuky motoru, převlečený za řidiče s dětmi „jel“ do minulosti, do budoucnosti, do Afriky a na severní pól. Při Noci s Andersenem zase využil netradičních prostor půdy a v roli Hanse Christiana Andersena dokonce mluvil dánsky, pravidelně moderoval Knihofon - čtení se studenty a pro studenty do mikrofonu - nebo aktivně pracoval s „malými knihovníky“ - dětskými čtenáři, kteří si chtějí vyzkoušet knihovnickou profesi. Jeho inovativní metody a postupy inspirují i další kolegyně a kolegy.

O knihovnictví měl Martin Ouřada aktivní zájem od mládí. Absolvoval obor Knihovnictví a informační služby na Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni a už v době školních praxí na sebe upozornil v řadě provozů Knihovny města Plzně. Po maturitě nastoupil jako knihovník do Obvodní knihovny Bory, později působil v Ústřední knihovně pro děti a mládež a dnes pracuje na pozici vedoucího Obvodní knihovny Doubravka. Při zaměstnání vystudoval kombinovanou formou obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2015 reprezentoval knihovnu na celostátní soutěžní přehlídce knihovnických besed OKNA (= O KNihovnických Aktivitách) v Třinci a za pořad Dětské válečné deníky zde získal Cenu za inspirativní zážitkový vhled do života dětí a rovněž Cenu diváků. Martin se stále dále vzdělává, kromě jiného absolvoval například kurz Kompetence učícího knihovníka pořádaný Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem. „Knihovna města Plzně považuje Martina Ouřadu za kvalitního a perspektivního knihovníka a velmi si váží toho, že na rozdíl od řady jeho spolužáků, kteří odešli za výrazně lepším příjmem do soukromého sektoru, Martin (zatím) zůstává pracovat ve veřejné knihovně,“ hodnotí ředitelka knihovny Helena Šlesingerová.

M. Ouřada při lekci pro děti M. Ouřada při lekci pro děti 

Diplom Mark Plzeňského kraje Cenu předává předsedkyně SKIP04 Hana Srbová

M. Ouřada s předsedkyní SKIP04 H. Srbovou, ředitelkou KMP H. Šlesingerovou a členkou výboru SKIP04 P. Krausovou