V Plzeňském regionu působí Regionální klubko Plzeňsko, které je součástí Klubu dětských knihoven SKIP.

Kontakt: