Následující údaje se týkají pouze Regionu Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Kolektivní členové (instituce) hradí příspěvky 1x ročně na základě vystavené faktury, která jim bude zaslána poštou.

Individuální člen může zaplatit příspěvek jedním z následujících způsobů:

  • zasláním částky na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte: své jméno příjmení ČP SKIP aktuální rok (např. 2022);
  • složenkou typu C, do kolonky adresát uveďte: SKIP region 10, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27, 746 01 Opava;
  • osobně u hospodářky organizace SKIP 10 Zuzany Valentové.

Členské poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 31. 3. aktuálního roku! V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati v daném roce, je splatnost členského poplatku stanovena do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi doručeno oznámení o jeho přijetí.