Následující údaje se týkají pouze Regionu Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Kolektivní členové (instituce) hradí příspěvky 1× ročně na základě vystavené faktury, která jim bude zaslána e-mailem.

Individuální člen zaplatí příspěvek takto:

  • zasláním částky na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte: své jméno příjmení ČP SKIP aktuální rok (např. 2023).

Členské poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 31. 3. aktuálního roku! V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati v daném roce, je splatnost členského poplatku stanovena do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi doručeno oznámení o jeho přijetí.

K platbě můžete využít i QR kód, pouze prosíme, abyste před odesláním platby do zprávy pro příjemce doplnili své jméno a příjmení  + ČP SKIP aktuální rok (např. 2023), popř. v souladu se stanovenou výší členských příspěvků upravili výši zasílané částky (QR kód obsahuje částku 400 Kč):

QR kód pro platbu individuálních členských příspěvků Regionu Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Kontaktní osoba pro platby