Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje 8. 3. 2022

V úterý 8. března 2022 od 9:30 hodin se všichni zájemci o činnost Klubu dětských knihoven Libereckého kraje sešli v semilské knihovně. Po zahájení bylo klubko oficiálně předáno z rukou bývalé dlouholeté předsedkyně, paní Evy Kordové z turnovské knihovny, do rukou Jany Baánové, nové předsedkyně. Poté následoval odborný program - ukázky besed pro školky, sdílení nápadů i dobré praxe z dětských knihoven.

Podrobnosti v přehledu knihovnických akcí