V Libereckém regionu působí Regionální klubko Liberecko, které je součástí Klubu dětských knihoven SKIP.

Informace o dosavadní činnosti klubka jsou k dispozici na starším webu SKIP; nová prezentace na webu je v přípravě.

Kontakt: