Následující údaje se týkají pouze Libereckého regionu.

Individuální členové SKIP

mohou členské příspěvky platit:

  • hotově do pokladny hospodářce SKIP p. A. Danielové;
  • bankovním převodem (složenkou) na účet SKIP Libereckého kraje.

Název účtu: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Adresa: Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec
Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Liberec
Číslo účtu: 993971329/0800

Při zadávání platby uvádějte do zprávy pro příjemce své příjmení a jméno, aby platba mohla být s jistotou identifikována.

K platbě můžete využít i QR kód, pouze prosíme, abyste před odesláním platby do zprávy pro příjemce doplnili své jméno a příjmení, popř. v souladu se stanovenou výší členských příspěvků upravili výši zasílané částky (QR kód obsahuje částku 400 Kč):

QR kód pro platbu individuálních členských příspěvků Libereckého regionu SKIP

Institucionální členové SKIP

mohou členské příspěvky platit:

  • hotově do pokladny (po dohodě s hospodářkou);
  • prostřednictvím faktury, která je všem institucionálním členům automaticky vystavena.

Kontaktní osoba pro platby