RVH SKIP 08 Východní Čechy

Regionální valná hromada ve Východních Čechách proběhne v konferenčním sále Knihovny města Hradce Králové v úterý 15.3.2022 od 9,30 hod. Součástí VH budou i volby a odborná přednáška s názvem Comenius: Pocta muži ducha, rádci, učiteli, duchovnímu, filosofovi, spisovateli, výtvarníkovi, manželu i otci.

Přihlašovací formulář, podklady k volbám a podrobný program budou doplněny později.