Memoranda o spolupráci

V květnu 2022 SKIP a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) podepsaly Memorandum o spolupráci (pdf, 347.34 KB).

Na přelomu března a dubna 2022 SKIP, Sdružení knihoven ČR a Ostravská univerzita podepsaly Memorandum o spolupráci (pdf, 592.7 KB).

V září 2019 SKIP, Sdružení knihoven ČR, Asociace knihoven vysokých škol ČR a Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti (pdf, 855.11 KB).

V návaznosti na memorandum SKIP spolupracuje se SDRUK ČR na realizaci tříletého projektu partnerství s německými knihovnami reprezentovanými zastřešující organizací Bibliothek und Information Deutschland (BID). Aktuality jsou zveřejňovány na webu Library Next Door.