KnihOlympiáda

Typ projektu

regionální

Cíl projektu

  • Rozšířit vědomosti a znalosti dětí o regionu, ve kterém žijí, umožnit jim poznat nové místo v regionu.
  • Podpořit využívání knihoven jako zdroje informací.
  • Propagovat práci a služby oddělení pro děti ve veřejných knihovnách.
  • Umožnit setkávání a poznávání dětí z různých míst (a knihoven) kraje a jejich vzájemnou komunikaci, sdílení nápadů.
  • Umožnit dětem prožít zábavný den s knihovnami a novými přáteli.

Organizátor

Klub dětských knihoven – Regionální klubko Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Stručná historie

Projekt probíhá od roku 2014. Jeho autorka Mgr. Marika Zadembská se nechala inspirovat Hrami bez hranic, které probíhají v Karlovarském kraji. Společně s ostatními členy klubka pak připravili úspěšný projekt v regionu, do něhož zvou další knihovny.

Popis projektu

KnihOlympiáda je soutěžní klání dětských týmů knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Soutěží se ve vybraných sedmi až deseti disciplínách, z nichž některé jsou sportovní, jiné vědomostní, orientované na znalosti regionu, literární a čtenářské, některé kreativní a hravé. Vítězné družstvo získá putovní pohár a medaile pro svou knihovnu a město a také právo uspořádat ve městě příští ročník soutěže.

Termín

Akce probíhá pravidelně v září; předtím se na ni knihovny připravují.

Cílová skupina

Děti základních škol (od devíti do dvanácti let) ve čtyřčlenných družstvech.

Počet zapojených knihoven

V prvních ročnících se zúčastnilo pět až sedm soutěžních pětičlenných týmů z jednotlivých knihoven, v následujících ročnících už to bylo devět týmů.

Jak se připojit

Přihlásit se přes e-mail klubko.skip10@gmail.com.

Garant/konzultace