Škola naruby

Typ projektu

regionální

Cíl projektu

  • Podpořit vztah ke čtení a předčítání v rodině (přesvědčit rodiče, aby denně se svými dětmi četli).
  • K podpoře tohoto cíle propojit rodinu, knihovnu a školu.

Organizátor

Klub dětských knihoven – Regionální klubko Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Stručná historie

Program na podporu čtení v rodině Škola naruby vznikl na schůzce klubka Klubu dětských knihoven SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje v roce 2008. S nápadem „žákovské knížky“ přišla šumperská knihovna, v českotěšínské městské knihovně se pak zrodila definitivní podoba projektu. Zprvu podpořil úhradou 10 000 ks deníčků ročně pro všechny zúčastněné knihovny SKIP. Dosud bylo vytištěno cca 100 000 ks deníčků.

V roce 2020 se ŠKOLA NARUBY představila v novém kabátě. Deníček zaznamenal inovaci v grafice a díky iniciativě výkonného výboru SKIP věnovala společnost Čtení pomáhá částku 100 000 Kč na vydání další edice, ze které odebralo 138 knihoven deníčky zdarma.

Popis projektu

Projekt podporuje každodenní čtení v rodině. Do čtenářských deníčků pro děti a rodiče zapisují děti, kdo z rodičů jim ten den četl, jeho čtení známkují, píší pochvaly či poznámky, malují své zážitky z přečtených knih. Několikrát do roka pak knihovna tyto rodiny zve na setkání (rodičovskou schůzku), kde se s rodiči věnuje problematice dětského čtenářství v této věkové skupině s využitím moderních forem práce. Projekt podporuje celostátní kampaň Celé Česko čte dětem. Akce není regionální aktivitou v pravém slova smyslu, protože se jí účastní knihovny napříč republikou, je však dnes již pouze regionálně řízena a koordinována.

Termín

Projekt probíhá průběžně, vlastní schůzky se konají nepravidelně, podle podmínek knihovny; čtenářské deníčky dostávají děti před začátkem školního roku ve veřejné knihovně.

Cílová skupina

Děti mladšího školního věku a (hlavně) jejich rodiče, prarodiče, případně další dospělí, kteří jsou ochotni věnovat dětem svůj čas (a mají smysl pro humor).

Počet zapojených knihoven

V prvních letech se do projektu každoročně zapojovalo více než 100 knihoven z celé republiky, v posledních letech se počet ustálil na 20 až 30 zúčastněných knihovnách a školách. Účastníky, pro něž akci v místech organizují knihovny nebo školy, jsou nejen rodiny v Česku, ale také v chorvatském Daruvaru nebo v americké Minnesotě, kam doputoval deníček Školy naruby do České a slovenské školy Twin Cities.

Jak se připojit

Deníčky si lze objednat (a tím se k akci připojit) v Městské knihovně Český Těšín na adrese ekonom@knihovnatesin.cz. Proti objednávce jsou deníčky zaslány na adresu objednatele. Důležité je uvést v objednávce fakturační údaje.

Garant/konzultace