Nekoktám, čtu!

Typ projektu

regionální

Cíl projektu

  • Podpořit a propagovat v místě i kraji čtenářské kompetence dětí.
  • Propagovat dětské čtenářství na veřejnosti.
  • Představit dětem zajímavé tituly dětské literatury.
  • Podpořit aktivní spolupráci knihoven v regionu, rozšířit spektrum jejich služeb.
  • Posílit spolupráci knihoven se základními školami.

Organizátor

Klub dětských knihoven – Regionální klubko Karlovarského kraje

Stručná historie

Projekt probíhá od roku 2015.

Popis projektu

Přihlášená knihovna vyhlásí soutěž ve čtení v místě svého působení (např. na výlepové plochy knihovny) a uspořádá místní kolo této soutěže ve dvou kategoriích (čtvrté a páté třídy). Sama si určí počet soutěžících v každé kategorii (doporučeno je obsadit každou kategorii minimálně třemi soutěžícími), průběh a podmínky místního kola. Vítězové se pak zúčastní krajského kola soutěže.

Termín

V průběhu ledna a února proběhnou místní kola, koncem února či počátkem března navazuje kolo krajské.

Cílová skupina

Žáci čtvrtých až pátých tříd základních škol.

Počet zapojených knihoven

V posledním ročníku bylo zapojeno již 17 knihoven kraje.

Jak se připojit

Přihlásit se lze u garanta akce.

Garant/konzultace