My všichni jsme Východočeši

Typ projektu

regionální

Cíl projektu

  • Rozšířit vědomosti a znalosti dětí o regionu, ve kterém žijí.
  • Podpořit využívání knihoven jako zdroje informací.
  • Propagovat práci a služby oddělení pro děti ve veřejných knihovnách.
  • Umožnit setkávání a poznávání dětí z různých míst (a knihoven) kraje a jejich vzájemnou komunikaci, sdílení nápadů a prožití zábavného dne.

Organizátor

Klub dětských knihoven – Východočeské regionální klubko

Stručná historie

Akce probíhá od roku 2011. Jeho autorkou je Mgr. Iveta Novotná z Městské knihovny Chrudim.

Popis projektu

Jedná se o vědomostní soutěž, kdy knihovny z celého kraje vystaví na své weby informace o svých městech (v kategoriích historie, přírodní zajímavosti, významné osobnost města) a zašlou odkaz na tyto informace a otázky doplněné alternativními (správnými i nesprávnými) odpověďmi koordinátorovi projektu. Obdrží pak odkazy na webové stránky všech zúčastněných knihoven kraje. Soutěžící děti, které e-mailem dostanou odkazy, poté z těchto stránek čerpají informace a podle možností se je naučí, případně zpracovávají zadané úkoly. Ve druhé fázi pak odjíždí soutěžní družstvo z každého města (knihovny) na vzájemné soutěžní klání do vybraného města kraje, kde ve znalostech o kraji soupeří. Kromě znalostí se také hodnotí prezentace o vlastním městě a připravené stejnokroje (trička) týmů.

Termín

Akce se koná obvykle ve dvouletém cyklu. První etapa probíhá nepravidelně v dubnu – květnu, vlastní soutěžní klání probíhá podle možností pořádající organizace, nejčastěji koncem května.

Cílová skupina

Akce je určena pro děti pátých až sedmých tříd (tříčlenná soutěžní družstva) z přihlášených knihoven Královéhradeckého kraje.

Počet zapojených knihoven

Do první etapy soutěže se zapojuje kolem 16 až 18 měst (knihoven) z východních Čech. Ve druhé fázi bývá účast skromnější – kolem šesti knihoven.

Jak se připojit

Přihláška se zasílá e-mailem na adresu předsedkyně Východočeského klubka Klubu dětských knihoven SKIP (garanta akce) po vyhlášení dalšího ročníku projektu.