Následující údaje se týkají pouze regionu Praha.

POZOR, od 3. 1. 2023 dochází ke změně banky SKIP Praha, a tedy i čísla účtu. Aktuální údaje najdete níže.

Individuální členové

Členské příspěvky lze platit:

  • zasláním částky na účet č. 2002424455/2010, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce prosím napište: ČP SKIP 2024 + své jméno a příjmení,
  • v hotovosti na každoroční regionální konferenci (obvykle se koná v měsíci březnu nebo dubnu).

Členský příspěvek je vždy splatný do 31. 3. daného roku. V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati po 15. 3. daného roku, je stanovena splatnost do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi e-mailem doručeno oznámení o jeho přijetí.

K platbě můžete využít i QR kód, pouze prosíme, abyste před odesláním platby do zprávy pro příjemce doplnili své jméno a příjmení, popř. v souladu se stanovenou výší členských příspěvků upravili výši zasílané částky (QR kód obsahuje částku 400 Kč):

​QR kód pro platbu individuálních členských příspěvků regionu SKIP Praha

Doplňující informace pro individuální členy regionu Praha, kteří provádějí platbu ze zahraničí:
Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN je CZ53 2010 0000 0020 0242 4455. Kód banky (tou je Fio banka, a.s.), tj. BIC (SWIFT), je FIOBCZPPXXX.

Institucionální členové

Institucionální členové platí členské příspěvky fakturou.

Splatnost členského příspěvku je vždy uvedena na zaslané faktuře.

Kontaktní osoba pro platby