V regionu Praha působí Regionální klubko Praha, které je součástí Klubu dětských knihoven SKIP.

Kontakt: